Toneelgroep

logo

Geschiedenis

We zijn in het jaar 1972, maandagavond, kringavond, veel volk in de vroegere parochiale kring in de Saint Genoisstraat: kaarters, biljarters en tooghangers. Tussen pot en pint laat iemand (wijlen René Moeraert) een idee uit zijn mond vallen: waarom zouden we in de KWB geen toneel spelen?

Roger Maenhout, in die tijd KWB-wijkmeester, was direct geïnteresseerd. Er werden mannen (KWB-leden) en vrouwen (KAV-leden) aangesproken. De toneelgroep KWB- KAV St Eligius was geboren. Oorspronkelijk was de bedoeling op de paasviering een amusant stukje toneel te brengen. Het eerste stuk was een soort patronagestuk, Knalgas.

 

De repetities hadden plaats in de Kring en de opvoering ging door in de zaal van de Broeders van Liefde. Er werd heel wat afgelachen en menig “druppelke” verzet. Hier is de gewoonte ontstaan om voor de première van elk stuk een jeneverke te drinken.

Er werd ook een bestuur gevormd: voorzitter Roger Maenhout, secretaris Etienne De Bruycker, penningmeester René De Wulf. Er werd beslist dat het hier over een amateurgroep ging met 1 productie per jaar. Dat is tot nu toe steeds zo gebleven.

 

Maar het bleef niet bij één voorstelling per jaar want stilaan werd er ook op verplaatsing gespeeld. Tot zelfs in de Nieuwe Wandeling te Gent. Daar werd in de kapel op zondagmorgen het decor opgebouwd, werd in de namiddag het stuk opgevoerd en daarna het decor afgebroken en weggevoerd. Dit was nog de tijd waar iederéén beschikbaar was, want gans het weekend was bezet. Een kleine anekdote. Om in de kapel te geraken moesten alle delen van het decor vanaf de binnenplaats van het gevang op de verdieping gebracht worden. Daarbij moesten heel wat deuren geopend en gesloten worden, steeds onder begeleiding van een cipier met een enorme bos sleutels. Zelfs de lift werd afgesloten. De begeleiding binnenskamers gebeurde door een gedetineerde en iemand van ons moest verantwoordelijk zijn. Het was Etienne die deze eer te beurt viel.

 

Er zijn jaren geweest dat we 17 keren op verplaatsing speelden. Dit zou nu niet meer mogelijk zijn want dikwijls moesten we gans het weekend hiervoor opofferen: opbouwen decor, spelen en opnieuw afbreken.

Alle namen opnoemen van de mensen die ooit eens meegespeeld hebben is niet meer mogelijk. Toch zijn er een paar steracteurs die hun stempel gedrukt hebben op onze toneelgroep: Richard Naessens, Hubert Laeremans, Suzy Schelfaut (overleden), Katrien De Mol. Katrien was pas 17 als ze haar eerste rol speelde in “Mannen mee boarde”. En met de jaren is ze uitgegroeid tot één van onze sterren.

 

We mogen zeker Margriet De Winne, overleden echtgenote van Etienne De Bruycker, niet vergeten. Ze stond aan de wieg van de toneelgroep en ze werd door de leden beschouwd als het “moederke” die dikwijls vele problemen oploste. Bij haar overlijden in 1999 werd eensgezind besloten de naam van onze groep te veranderen. Van toen af werden we toneelgroep “Margrietje” uit waardering voor hetgeen Margrietje steeds voor ons geweest was. Bij ons jaarlijks “druppelke” op de première van elk nieuw stuk gaan onze gedachten steeds naar Margrietje.

In loop van de jaren hebben we steeds getracht onze kwaliteit op te drijven. Tot nu toe zijn we daar goed in gelukt dank zij de medewerking van iederéén. Nog steeds zijn er mensen van het eerste uur bij ons. Onze tekststeun, Etienne De Bruycker en acteur-penningmeester, René De Wulf zijn nog steeds paraat. Etienne belooft nog lang bij ons te blijven.

 

Door de jaren heen begint onze groep te verouderen. Daarom zoeken we jonge mensen die van toneel hun hobby willen maken. Zij zijn steeds welkom!!!

 

Voor een overzicht van onze opgevoerde werken klik HIER

 

 

 

Samenstelling van huidige bestuur

 

Voorzitter: Van Peteghem Jacques

Ondervoorzitter & PR: Vanderhaeghen Marc

Secretaris: Van de Woestyne Caroline

Penningmeester: Criel Christine

Leden: Schepens Alain, Walter Lippens, De Wulf Rene

Decor: De Bruycker Albert en Baetsle Luc

Info en reservatie: Uyttendaele Mireille

 

e-mail: marc.vanderhaeghen1@telenet.be

 

 

margrietjes  RIP  

website designed by WebCo-Services